Migrationsverket

BÄTTRE ANALYS GER MER JÄMSTÄLLDA LÖNER

Ett uppdrag i samarbete med Migrationsverket

Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Internt arbetar myndigheten bland annat med att bli bäst på jämställda löner och villkor mellan män och kvinnor. Wiko Law samarbetade med dem för att underlätta analysarbetet och bearbetning av statistiskt underlag.

VERKTYGET
QlikView och Palasso

BEHOVET
Att smidigare kunna hantera mycket statistik och kunna fokusera på analysarbetet av löneskillnader mellan kön, olika arbeten och lönestatistik.

LÖSNINGEN
HR-applikationen är en QlikView-lösning som hämtar data från CGI Palasso. Det är en heltäckande HR-lösning som bland annat används för lönerevision och jämställdhestanalys. 

RESULTAT
Säkrare analyser, mindre manuellt arbete med databearbetning och färskare statistiskt underlag.

Kontakta Wiko direkt om du vill veta mer om HR-applikationen.
Läs mer om uppdraget och vad Migrationsverket själva tyckte.