Full image
Frank Carlsson

Frank Carlsson

Position
Partner, Vice VD & BI-Strateg
Telefon: +46 738 29 36 00 Styrka: Ansvarsfull Kompetens: QlikView Sjukvård Visma BI-strategi Språk: Svenska Engelska Mindcampare sedan: