• Med hjälp av QlikView har vi skapat Konstrukt – en budgetapplikation som anpassas efter hur du jobbar. Budget och prognos i QlikView helt enkelt.
  • Konkret - QlikView för Visma Business. Kör du Visma Business? Med Konkret kommer du snabbt igång med Qlikview.
  • Vi tror på att prata verksamhetseffekt med våra kunder. Du frågar inte din snickare vilken hammare han kommer använda för att bygga ut ditt hus. Du vill veta hur huset kommer se ut. Du vill veta att huset blir klart i tid. Så arbetar vi med IT. Läs mer om Effektstyrning och Effektkartläggning här.